c               Hyfforddiant a Gweithdai

Mae rhannu ein gwaith arloesol gyda sefydliadau ledled Cymru a'r DU yn rhan o genhadaeth Touch Trust i greu cymdeithas gynhwysol i bawb, trwy fynegiant creadigol a lles. Rydym yn cynnig dwy raglen hyfforddi ar gyfer grwpiau ac unigolion.

Cyfathrebu Trwy Gyffwrdd – Cwrs Rhagarweiniol Undydd.

Dydd llun 2 Hydref 2015 (10.00 - 16.00) a dydd Mercher 11 Tachwedd 2015 (10.00 - 16.00)

Cyfathrebu Trwy Gyffwrdd yw ein gweithdy undydd sy'n cynnig cyflwyniad i  Touch Trust a'r technegau a ddefnyddiwn i gyfathrebu ac adeiladu ymddiriedaeth. Rydym yn cynnal y cwrs hwn drwy gydol y flwyddyn. Cysylltwch â'r swyddfa ar: 02920.635.660 neu info@touchtrust.co.uk am fwy o wybodaeth a dyddiadau'r cwrs nesaf. Rydym hefyd yn cynnal hwn fel sesiwn estyn allan!
 

Prisiau: £130 y person

Hyfforddiant Touch Trust  - Cwrs Llawn am Flwyddyn Dydd Sul 11 ​​Hydref, 2015

 

 

 

Mae'r Cwrs Hyfforddiant Touch Trust wedi'i gynllunio ar gyfer aelodau o staff o ysgolion arbennig, tai cymunedol, canolfannau dydd a sefydliadau eraill a fyddai'n hoffi arwain sesiynau Touch Trust yn eu canolfannau eu hunain. Mae hefyd yn agored i unigolion sydd â diddordeb a brwdfrydedd tuag at anabledd. Mae'r cwrs hyfforddi yn dysgu ei dysgwyr Rhaglen Symud Creadigol Touch Trust yn gyfan, a'r technegau sydd eu hangen i arwain sesiynau ar gyfer gwesteion a'u partneriaid.

 

Ar ôl cwblhau'n cwrs hyfforddiant  yn llwyddiannus mae'n rhaid i bob arweinwyr y sesiynau hyfforddedig hefyd ymuno â'n Cynllun Aelod Darparwr er mwyn arwain sesiynau. Gwneir hyn fel arfer drwy fan gwaith yr arweinydd sesiwn hyfforddedig , er y gall unigolion wneud cais i fod yn Ganolfan Aelod Darparwr ar eu pen eu hunain

Cliciwch  Touch_Trust_Training_Prospectus_2014_PDF.pdf i lawrlwytho'r Prosbectws Hyfforddiant Touch Trust am wybodaeth lawn

 Prisiau: £ 650 y person