Simon Carnell - Chairperson

 

“Rydwyf wedi gweithio mewn sefyllfaoedd Anghenion Addysgol Arbennig am y 15ddeg mlynedd diwethaf yn dysgu plant rhwng 3-19 mlwydd oed gydag anhawsterau dysgu Difrifol a Dwys. Am y 3 mlynedd diwethaf cefais y pleser o fod yn Bennaeth Canolfan yng Nghanolfan Dysgu Ychwanegol Penfro a gyda thîm cefnogol iawn rydym wedi rhoi ar waith systemau newydd rydym yn teimlo sydd yn diwallu’r newidiadau cyfredol yn y Sector Anghenion Addysgol Arbennig. Cynlluniwyd ein rhaglen i ddarparu disgyblion fel eu bod yn gallu ymuno â chymdeithas mewn modd ystyrlon fel oedolion ac yn gallu cael at fywyd y gorau y gallant. Mae Dilys Price a rhaglen Touch Trust wedi cael dylanwad mawr  ar fy ngweledigaeth i am ddyfodol y bobl ifanc rydym yn eu cefnogi . Teimlaf ei fod yn anrhydedd enfawr i fod yn Ymddiriedolwr a Chadeirydd yr elusen ryfeddol hon”

 

Janet Lewis - Vice Chairperson

 Fy enw yw Jan Lewis. Rwyf wedi bod yn briod â’m gŵr Peter ers dros 31 o flynyddoedd. Mae gennym bedwar o blant, un ferch 29 sydd newydd briodi, a thri bachgen 27, 24, 19. Rydym yn byw ar fferm ychydig bach tu allan i Lanharan tua 12 milltir o Gaerdydd, ble rydym yn ffermio gwartheg, defaid ac ychydig o foch. Mae gennym un ci , Charlie, St Bernard, ac un gath , Darcy. Am y 13 mlynedd diwethaf rwyf wedi bod yn gweithio fel Cynorthwywraig Dysgu yn ysgol Craig y Parc , Pentyrch sydd yn ysgol Scope. Er mai Saesnes ydwyf  o ran genedigaeth rwyf yn cefnogi Cymru pan fyddant yn chwarae rygbi.