James DugganJames Duggan

Cydlynydd Coleg Celfyddydau Touch Trust

Fy enw yw James ac yn ddiweddar rydwi wedi cymryd drosodd fel Cydlynydd Coleg Ôl 19 Touch Trust. Rwyf yn gerddor brwdfrydig, llawn angerdd ac rwyf yn mwynhau rhannu’r sgiliau hyn gydag unrhyw un sydd yn barod i wrando. Graddiais yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru gan dderbyn gradd 2:1 mewn B.Cerdd yn arbenigo mewn jazz. Ar wahân i weithio gyda Touch Trust rwyf ar hyn o bryd yn gweithio tuag at ennill gradd meistr mewn Therapi Cerdd. Rydw i’n edrych ymlaen at helpu ein holl westeion i ddatblygu fel bydd ein sesiynau yn mynd rhagddynt yn ystod y flwyddyn hon. Os oes unrhyw gwestiynau gennych neu os hoffech ddweud helo yna os gwelwch yn dda galwch heibio y tro nesaf rydych yn Touch Trust.

Yvette Halfhide

Cydlynydd Prosiect Creadigol Touch Trust

Hyfforddodd Yvette Halfhide fel dawnswraig glasurol a chyfoes a graddiodd o Ysgol Ganolig Bale.   Mae wedi gweithio gyda chwmnïau dawns amrywiol yn yr Almaen a Phrydain gan gynnwys Dawnsfeydd Annibynnol , Adloniant  George Piper , a nawr Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru cyn dewis hyfforddi gyda Touch Trust fel Arweinydd Sesiwn. Mae Yvette nawr yn Gydlynydd Prosiect Creadigol gyda Touch Trust ac yn mwynhau defnyddio ei sgiliau dawns i gyfoethogi’r sesiynau a’r prosiectau.

Dave Morris

Touch Trust Centre Co-ordinator

 

Heather Fury

 

Arweinydd Sesiwn Coleg Celfyddydau Touch TrustHeather Fury

Mae Heather wedi bod yn Touch Trust ers 2010 pan fynychodd fel cerddor yn y sesiynau Ôl 19. Cafodd ei hysbrydoli i hyfforddi fel Arweinydd sesiwn ac mae wedi arwain sesiynau ers 2011. Wedi graddio gyda gradd Cerddoriaeth o Goleg Brenhinol Celf a Drama Cymru,mae hi nawr yn hyfforddi i fod yn Therapydd Cerdd.

Liz Harris
Touch Trust Senior Session Leader

Mary Evans

Touch Trust Session Leader