Sesiynau Touch Trust

Mae'r sesiynau Rhaglen Touch Trust wrth graidd yr hyn a wnawn yma yn Touch Trust. Rydyn ni'n darparu sesiynau symud creadigol awr o hyd ar gyfer pobl o bob oedran a gallu yn ein canolfan urddasol a leolir yng Nghanolfan Mileniwm Caerdydd.

Touch Trust Child SessionsRydyn ni'n rhedeg y sesiynau dilynol:

  • Sesiynau i Blant 1-2-1 (Yn cynnwys pob dydd Sadwrn)
  • Sesiynau Grŵp i Blant (Yn cynnwys pob dydd Sadwrn)
  • Sesiwn i Oedolion 1-2-1
  • Sesiwn Grŵp i Oedolion
  • Coleg Touch Trust (Coleg Pontio ar gyfer pobl 19-25 oed)

  • Sesiwn Mam & Baban

Prisiau:

  • Sesiynau 1-2-1: £31
  • Sesiynau Grŵp: £17 y gwestai, a £62 ar gyfer grwpiau hyd at 7 o unigolion
  • Coleg Touch Trust: £60 y diwrnod

Am ragor o wybodaeth am ein sesiynau ac i archebu ffoniwch ni ar 029 20 635 660 neu anfon e-bost i info@touchtrust.co.uk