Deunyddiau Arwain Sesiwn

Croeso i'r holl Aeoldau sy'n Darparu!!

Gwyliwch y gofod hwn bob tymor ar gyfer deunyddiau Arwain Sesiwn newydd. Gall y rhain gynnwys:

 • nodiadau defnyddiol,
 • taflenni hyfforddi diweddaredig,
 • munudau datblygiad proffesiynol parhaus CPD),
 • addasiadau Touch Trust swyddogol ar gyfer grwpiau arbennig,
 • syniadau a chynlluniau thema a phrosiect
 • a llawer mwy!

Fel erioed mae deunyddiau Touch Trust wedi'u hawlfreintio a maent i'w defnyddio gan Arweinwyr Sesiwn hyfforddedig yn unig. Ciliciwch ar y ddolen gyfatebol er mwyn lawrlwytho'r ddogfen.

Ionawr 2015

 • Dyma addasiad Rhaglen Symud Creadigol Touch Trust ar gyfer y rhai ar y Sbectrwm Awtistaidd - Autism Adaptation

Hydref 2014

 • Mae’r ysgrif  ganlynol gan Dilys Price yn manylu sut mae cysylltiad rhwng sŵoleg a Touch Trust. Mae’n ateb y diben fel dealltwriaeth  ddyfnach o’r rhaglen , ac yn ddiddorol i’w ddarllen! - Zoology and Touch Trust

 Gorffennaf 2014

 • Fel y gwyddoch mae'n siŵr , mae nifer yn canfod y defnydd o Systemau Cyfathrebu Lluniau Cyfnewid (PECS) yn ddefnyddiol iawn. Yn Touch Trust fe’u defnyddiwn i gynorthwyo rhai gwesteion i ragweld pob adran o’r rhaglen. Yma gellwch eu llawrlwytho i’w lamineiddio a’u rhoi ar wal yr ystafell sesiwn neu fel llyfryn i helpu arwain - Symbols

Ebrill 2014

 • Weithiau gall hi fod yn anodd i “gadw’n ffres” wrth arwain sesiynau .I helpu i ‘ch adfywhau ac i’ch ysbrydoli mae’r daflen ‘ Essential Aspects’ hon yn cynnwys nifer o syniadau i ffocysu arnynt cyn y sesiwn.Dewiswch un a chanfyddwch os yw yn newid deinamig eich sesiwn. Pob hwyl !- Essential Aspects

 

Tachwedd 2013

 • Mae'r ddogfen ysbrydoledig ddilynol yn rhan roedd Dilys Price wedi'i gweld o'r Gwobrau Addysgu - Rheoli Ymddygiad

Hydref 2013

 • Croeso yn ôl i'r tymor newydd!  Yn null go iawn Touch Trust rydyn ni bob tro yn dechrau gyda chymeradwyaeth fawr a chanmoliaeth i bawb felly y ddolen ddilynol hon yw llaw Touch Trust wedi'i hymestyn am ganmoliaeth - Canmoliaeth

Mai 2013

 • Heblaw am recordio ein sesiynau rydyn ni hefyd yn recordio unrhyw ymddygiadau cadarnhaol a welir yn ystod y sesiwn sy'n benodol i unigolyn. Mae'n gweithio'n dda i ddangos cynnydd yr unigolyn dros gyfnod o amser, y gellir ei gysylltu fel ymchwil i ddangos pa mor effeithiol mae'r rhaglen wedi bod! Hefyd mae dangosydd hwylus i ddangos faint mae'r unigolyn wedi mwynhau'r sesiwn a faint maen nhw wedi ymlacio - Siart Ymddygiadau Cadarnhaol Sy'n Codi

Ebrill 2013

 • Cynhalion ni ein Digwyddiad Aelodau hanner blynyddol ym mis Mawrth lle trefnon ni weithdy â thri chwestiwn gyda'r bobl hynny a'i fynychodd. Roedd y cwestiynau'n cwmpasu newidiadau ynni a sut i sicrhau eu bodyn cael eu profi, a hefyd pam mae'r rhaglen wedi'i fformatio fel y mae. Dyma'r canlyniadau a mae'n ddiddorol iawn i'w darllen Digwyddiad Mawrth 2013 Canlyniad Cwestiwn

Mawrth 2013

 • Does dim amser bob tro i egluro i bartner gwestai sut mae'r sesiwn yn gweithio a beth i'w ddisgwyl ganddynt. Hefyd rydyn ni'n gweld bod pobl newydd yn dod i Touch Trust cryn dipyn a heb gyfarwyddyd efallai na fydd rhai gwesteion yn cael y budd llawn. Felly, rydyn ni wedi creu Canllaw generig i Bartneriaid ar gyfer unrhyw ganolfan neu ysgol! Os gwelwch yn dda printiwch hwn a'i roi i unrhyw un newydd sydd angen ychydig o help ychwanegol -Canllaw i Bartneriaid

Chwefror 2013

 • Allwn ni ddim darparu cerddoriaeth ichi gan fod problemau ynghylch hawlfraint a thrwyddedau ond dyma ddogfen gyda cherddoriaeth mae ein arweinwyr sesiwn yn ei defnyddio'n rheolaidd - Cerddoriaeth Sesiwn Touch Trust

Ionawr 2013

 • Mae'n hawdd anghofio'ch geiriau tra'n arwain (rydyn ni i gyd yn ddynol!) Mae gan y ddogfen hon eiriau ac ymadroddion defnyddiol a allai'ch ysbrydoli wrth arwain - Geiriau ac Ymadroddion Defnyddiol

Rhagfyr 2012

 • Mae'r papur dilynol gan Dilys Price yn egluro sut y cysylltir Sŵoleg gyda Touch Trust. Mae'n rhoi dealltwriaeth ddofnach o'r rhaglen, ac mae'n ddiddorol i'w ddarllen! - Sŵoleg a Touch Trust

 

Ionawr