Aelodaeth Darparwr Touch Trust

Mae Touch Trust yn rhedeg ei Gynllun Canolfan Aelod sy'n Darparu er mwyn lledaenu gwaith Touch Trust ledled Cymru, y DU a'r tu hwnt. Mae ysgolion, Canolfannau Dydd a sefydliadau eraill yn ymuno â'r cynllun er mwyn arwain y Rhaglen Touch Trust o fewn eu canolfannau eu hunain, yn cael eu harwain gan Arweinwyr Sesiwn (Unigolion sydd wedi cwblhau Rhaglen Hyfforddi Touch Trust. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ar ein rhaglen hyfforddi).

Mae ymuno â'r Cynllun Canolfan Aelod sy'n Darparu yn tynnu ffi flynyddol am aelodaeth. Mae prisiau ffioedd yn dibynnu ar y nifer o Arweinwyr Sesiwn hyfforddedig a gyflogir gan y Ganolfan Aelod sy'n Darparu. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â swyddfa Touch Trust ar 029 20 635 660 neu info@touchtrust.co.uk.

 

Provider Member

Ar hyn o bryd mae gennym 38 o Ganolfannau Aelod sy'n Darparu, gyda chyfanswm o 93 o Arweinwyr Sesiwn yn darparu sesiynau Touch Trust. Gweler ein rhestr lawn o Ganolfannau Aelod sy'n Darparu isod;

Ysgolion

 • Ysgol Ashgrove
 • Ysgol Cedewain
 • Ysgol Craig Y Parc
 • Ysgol Crownbridge
 • Ysgol Greenfield
 • Ysgol Heronsbridge
 • Ysgol Arbennig Maes Ebbw
 • Ysgol Riverbank
 • Ysgol Arbenning The Hollies
 • Trinity Fields
 • Ysgol Arbennig Ty Gwyn
 • Ysgol Cedewain
 • Ysgol Erw'r Delyn
 • Ysgol Penmaes
 • Ysgol Ty Coch
 • Canolfannau Dydd & Sefydliadau Eraill
 • Anchor Centre Scotland
 • Arts Care Gofal Celf
 • Gwasanaeth Dydd Pen-y-bont ar Ogwr
 • Canolfon Riviere
 • Gofal Celtaidd, Abertawe
 • Cartref Cwm Cheshire
 • Indepen-dance, Scotland
 • Cartref Llanhennock Cheshire
 • Gofal Iechyd Ludlow St
 • Partneriaeth Gofal
 • Rhondda Cynon Taff
 • Canolfan Dydd Sandbrook
 • Ty Hafan
 • Values in Care [Gwerthoedd mewn Gofal]
 • Canolfan Dydd Woodlands