Rydyn ni am ddweud diolch o waelod ein calonnau i'r holl gyllidwyr, busnesau, grwpiau ac unigolion sydd wedi rhoi cymaint i'r Touch Trust. Hebddyn nhw fydden ni ddim yn gallu parhau â'n gwaith arloesol, yn datblygu cymdeithas gynhwysol i bawb, trwy fynegiant creadigol a lles.

Isod mae rhestr o gefnogwyr nodedig. Gallwch glicio ar unrhyw un o'r enwau er mwyn ymweld â'u gwefan. Mae'r rhestr hon yn datblygu'n barhaus diolch i'r gefnogaeth barhaol gan bawb

Cyllidwyr Craidd

 • Cyngor Celfyddydau Cymru

 • Llywodraeth Cymru

Cyllidwyr a Chefnogwyr Eraill

 • Airborne Systems

 • ARUP

 • Albany  Road Baptist Church

 • Arts & Business Cymru

 • Cymdeithas Porthladdoedd Prydain (Caerdydd)

 • Cardiff Martial Arts

 • Cardiff Charity Orchestra

 • Christchurch Garden Club

 • Y Farwnes Finlay o Llandaf

 • BoyceZone

 • Mae Côr Merched Cantorion Pontyclun wedi dewis Touch Trust fel eu helusen enwebedig i'w chefnogi eleni

 • Gwasanaeth Tân Maes Awyr Caerdydd

 • City Voices

 • Convey Law

 • Crash Editing, Bae Caerdydd

 • Deborah Polverino - The UK Making a Difference & Gratitude Group

 • Eco Positive Lighting

 • Eglwys Bresbyteraidd Tyllgoed

 • Grant Ffocws Anabledd Teuluoedd yn Gyntaf

 • Ffresh & The WMC

 • Hilton Yn Y Gymuned

Rydyn ni'n diweddaru'r rhestr hon ar hyn o bryd. Os nad ydych chi'n ymddangos, gwiriwch yn ôl o fewn ychydig o wythnosau ac os nad ydych chi wedi'ch rhestru o hyd, cysylltwch â ni!