Newyddion

Page 3 of 15: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - … - 13 - 14 - 15

Roath Ladies Circle Donation 11/02/2015

Newyddion y Wefan Hoffwn ddiolch o galon i Gylch Merched y Rhath sydd wedi rhoddi £1,900 i’n helusen. Mynychodd Dilys Price, ein Cyfarwyddwraig a Sefydlydd, eu cyfarfod yr wythnos hon gan dderbyn y rhodd arbennig ar ran Touch Trust. Gwerthfawrogir yr arian hwn yn  fawr iawn ac aiff yn rhan o gronfa’r bwrsari sydd yn rhoi cymhorthdal ar gyfer sesiynau i’r rhai nad ydynt yn gallu eu hariannu yn annibynnol.. 

Read more

AGM 2015 06/01/2015

  Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol       Ionawr 23ain 2015       5.30 - 6.30yh       Gwesty a Chlwb Hamdden Y Pentref (Village Hotel)   29 Ffordd Pendwyallt   Coryton   Caerdydd   CF14 7EF

Read more

Rogers Jones Co Auctioneers and Valuers 16/12/2014

Dewiswyd Touch Trust fel ein helusen ar gyfer chwarter olaf 2014 ac rwyn falch iawn i’ch hysbysu y codwyd £200 trwy roddion ac ychwanegwyd £100 arall at hyn gan gwmni Arwethwyr a Phriswyr Roger Jones

Read more

Hanner Marathon Caerdydd 04/10/2015 02/12/2014

  Ready to Race once more?

Read more

Achlysur Hapus 27/11/2014

Achlysur Hapus  Ar Ddydd Iau , Tachwedd 13ddeg, cynhaliasom ein Degfed Noson Gyflwyno Tystysgrif Arweinwyr Sesiynau  Touch Trust.

Read more

Greg Fears wearing Shirt signed by 1974 British Lions Rugby Union team at 2014 reunion 21/11/2014

Gyda chymorth y chwedlonol Tommy David cyn chwarawr rygbi Pontypridd, Llanelli, Cymru a’r Llewod , mae Paul Fears wedi cael gafael ar grys rygbi Llewod 2013 sydd wedi cael ei fframio ac sydd wedi ei lofnodi gan bob aelod o dîm anorchfygol Llewod 1974 ac yn awr sydd yn cael ei arwerthu ar ran Touch Trust    http://www.ebay.co.uk/itm/121492900045?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649

Read more

Ngoenga School 11/11/2014

Mae blwyddyn bellach wedi mynd ers i mi dreulio tair wythnos lwyddiannus iawn yn Ysgol Ngoenga yn yr India.

Read more

Gwobrau Gofal Cymru 2014 - The Craig Thomas Lifetime Achievement Award Dilys Price OBE 04/11/2014

Gwobrau Gofal Cymru 2014 The Craig Thomas Lifetime Achievement Award Dilys Price OBE

Read more

Daredevil Dilys, Do Not Go Gentle 24/10/2014

Papur y Mirror wedi dwli ar fideo'r Ganolfan am Dilys Price; wedi cyhoeddi stori wych. http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/watch-daredevil-dilys-82-year-old-sky-4491153

Read more

Touch Trust ei phenblwydd yn 10eg oed yn CMC gyda diwrnod llawn digwyddiadau 20/10/2014

Ar ddydd Mawrth Hydref 14eg dathlodd Touch Trust ei phenblwydd yn 10eg oed yn CMC gyda diwrnod llawn digwyddiadau.  Cynhaliodd CMC, oedd hefyd yn dathlu ei phen-blwydd, y digwyddiadau ar ei llwyfan cyhoeddus y Lanfa a darparwyd croeso arbennig ar gyfer dros 130 o westeion. 

Read more
Page 3 of 15: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - … - 13 - 14 - 15