Newyddion

Page 3 of 16: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - … - 14 - 15 - 16

Debbie and Dave 29/05/2015

Fel y gŵyr rhai ohonoch, ar ôl blynyddoedd o ymglymiad â’r Ganolfan yn achos Dave Morris a nifer o flynyddoedd yn achos Debbie Fish , mae’r ddau ohonynt wedi penderfynu gadael y Ganolfan i ddilyn diddordebau newydd.

Read more

Ysgol Cedewain a WMC! 10/04/2015

PARTNERIAETHAU YSGOL CEDEWAIN Mawrth 26ain 2015

Read more

Y Diweddar Ewart PARKINSON O.B. 17/03/2015

Ar Ddydd Llun Mawrth y 9fed, 2015, yn dawel yn ei gartref a gyda'i deulu annwyl yn bresennol, bu farw Ewart yn 88 mlwydd oed. Darllenwch ymlaen os gwelwch yn dda

Read more

Jacqui Beddoes yn codi arian 10/03/2015

Gorffennaf 04  2015     Rydw i yn codi arian ar gyfer Touch Trust, elusen gofrestredig sydd wedi ei lleoli yng Nghaerdydd , yn y ganolfan eiconig sef Canolfan Mileniwm Cymru ......

Read more

In Memory of James Elliot 27/02/2015

James Oliver Elliot, one of Touch Trust memorable guests, sadly passed away. To help Touch Trust maintain their sessions parents of James have opened a JustGiving Donation Campaign. For further information on funeral service and celebration of James’ life, please read on... 

Read more

Wesley Methodist Church Donation 17/02/2015

The Wesley Methodist Church Christmas Day collection raised £156 for Touch Trust. http://wesleycardiff.org.uk/

Read more

Paul Fears Photographer / Rugby Hospitality with Rugby Legends prior to the Wales vs England International 11/02/2015

Paul Fears Photograffydd / Lletygarwch Rygbi gyda Chwaraewyr Rygbi Chwedlonol cyn gêm ryngwladol Cymru a Lloegr.     Roedd Paul yn gweithio gyda Paul Fielding o gwmni Legends Hospitality yn y digwyddiad cyn y gêm yng Ngwesty’r Parc Thistle, Caerdydd. Roedd digwyddiad Legends Hospitality ar gyfer tua 90 o bobl gydag ymddangosiad fel gwesteion gwadd gan un o’r cefnwyr gorau erioed i chwarae’r gêm, JPR Williams a hefyd un o’r cefnwyr ysgafn droed o dîm hynod  y saithdegau sef Steve Fenwick. Cynhaliodd Paul Fielding wedyn raffl i godi arian ar gyfer dwy elusen leol. Rhannwyd y swm o £600 a godwyd rhwng Touch Trust a Kyle’s Goal. I weld mwy ewch i: http://www.paulfearsphoto.co.uk/index.php?cat=blog&post=rugby-hospitality-with-rugby-legends#sthash.0NWvOLjo.dpuf

Read more

Roath Ladies Circle Donation 11/02/2015

Newyddion y Wefan Hoffwn ddiolch o galon i Gylch Merched y Rhath sydd wedi rhoddi £1,900 i’n helusen. Mynychodd Dilys Price, ein Cyfarwyddwraig a Sefydlydd, eu cyfarfod yr wythnos hon gan dderbyn y rhodd arbennig ar ran Touch Trust. Gwerthfawrogir yr arian hwn yn  fawr iawn ac aiff yn rhan o gronfa’r bwrsari sydd yn rhoi cymhorthdal ar gyfer sesiynau i’r rhai nad ydynt yn gallu eu hariannu yn annibynnol.. 

Read more

AGM 2015 06/01/2015

  Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol       Ionawr 23ain 2015       5.30 - 6.30yh       Gwesty a Chlwb Hamdden Y Pentref (Village Hotel)   29 Ffordd Pendwyallt   Coryton   Caerdydd   CF14 7EF

Read more

Rogers Jones Co Auctioneers and Valuers 16/12/2014

Dewiswyd Touch Trust fel ein helusen ar gyfer chwarter olaf 2014 ac rwyn falch iawn i’ch hysbysu y codwyd £200 trwy roddion ac ychwanegwyd £100 arall at hyn gan gwmni Arwethwyr a Phriswyr Roger Jones

Read more
Page 3 of 16: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - … - 14 - 15 - 16