New CEO 29/05/2015

 

Mae’r Bwrdd wedi penodi Prif Swyddog Gweithredu (PSG) fydd yn ymgymryd â’r swydd ar Fehefin y 15fed. (fe fyddaf yn parhau fel Cyfarwyddwr Creadigol, rhan amser)

Hoffwn eich gwahodd i gyd i rannu coffi a theisen ar ddydd Gwener Mehefin 19eg rhwng 10.00 a 12.00 i gwrdd ag Adele Gilmour. Mae ganddi dros 20 mlynedd o wasanaeth gyda Scope ac ar hyn o bryd hi yw Prif Godwr Arian Ewropeaidd ar gyfer Scope. Mae hi wedi gwirfoddoli yn helaeth mewn amryw o brosiectau amrywiaeth yn y 3ydd Sector ac fe ddaw â’i chyfoeth o brofiad ac arbenigedd gyda hi. Mae hyn yn achlysur hapus iawn ac fe hoffwn rannu hyn gyda chi , felly os gwelwch yn dda dewch i gyfarfod â’r foneddiges hynod hon!

 

 

Yn gywir

 

Dilys