Debbie and Dave 29/05/2015

Fe fyddwn yn colli’r naill a’r llall, daeth Debbie â mentrau newydd i Touch Trust , gan gynnwys Dawns Fawreddog Touch Trust a thîm Touch Trust gymerodd ran yn Hanner Marathon Caerdydd. Roedd y rhain yn ddigwyddiadau oedd yn dod â phobl at ei gilydd , yn fodd i godi arian, yn ogystal â bod yn llwyddiannus a phleserus iawn. Byddai Debbie hyd yn oed yn dod â ffrwythau i ni gan ein hannog i fwyta yn fwy iachus

Am David , wel roedd ei garisma yn un hynod iddo fe ei hunan ac, mae’n bosibl, na welir mo’i fath eto yn Touch Trust. Roedd yn wir yn Bibydd Brith a garwyd gan westeion, rhieni a staff gofal.

Fe fyddwn yn colli’r holl agweddau da a ddaethant gyda nhw  i Touch Trust a gwyddwn fod y naill a’r llall wedi gwneud cyfraniad mawr i Touch Trust a’i lwyddiant i’r dyfodol. Diolchaf yn ddiffuant iddynt.