Y Diweddar Ewart PARKINSON O.B. 17/03/2015

 

Priod annwyl Pat, tad ymroddgar Mark, Mike and Veronica, tad yng nghyfraith Clare, Lindsey, Bryan a thad-cu annwyl Paul, Katie, Alex, Fran, Anna, Rachel, Molly a hen dad-cu Josh, Russell, and Natalie.

Mawr fu cariad a pharch cymaint tuag ato ac fe fydd colled fawr ar ei ôl..

Cynhelir yr angladd yn Eglwys y Plwyf  Sant Isan , Llanisien ar Ddydd Gwener  Mawrth 20fed am 2.30yp, ac yna yng Nghapel y Wenallt  Amlosgfa Thornhill am 3.30yp.

Dim blodau ar gais y teulu, ond gwerthfawrogir rhoddion er cof, os dymunir, gan  Hosbis George Thomas Hospice via www.greenwillowfunerals.com (Rhoddion), neu yn uniongyrchol i’r elusen.

Unrhyw ymholiadau i Green Willow Funerals, 31-33 St Isan Rd, Heath, Cardiff, CF14 4LU.

Tel. 029 2075 5555.