Achlysur Hapus 27/11/2014

Mae bob amser yn achlysur dathlu pan fyddwn yn cyflwyno’r tystysgrifau a enillwyd yn haeddiannol i’n myfyrwyr  rhyfeddol sy’n arloesi wrth ymledu’r rhaglen arbennig hon sy’n newid bywydau, gan ymglymu fel y gwna athroniaeth drawsnewidiol a newid bywyd trwy ddefnyddio technegau syml.

Roedd tri ar ddeg o fyfyrwyr eu rhieni a chyfeillion yn bresennol, ac fe’u croesawyd gan Adele Gilmour (aelod o’n Bwrdd newydd) a Dilys.

Pwysleisiodd Dilys wrthynt eu bod yn Lysgenhadon  newid ac yn bwysig iawn wrth ddatblygu a newid (ynghyd ag arloeswyr eraill) amgyffred negyddol cymdeithas o amrywiaeth gan newid i agwedd mwy realistig o barch, gwerthfawrogiad a chariad.

Roedd yn amlwg bod Karen Woodley (sydd wedi rheoli  mor dda'r hyfforddiant arferol ynghyd â’r hyfforddiant estyn allan sydd wedi ei deilwra )ar ben ei digon fel y rhoddai’r tystysgrifau i Adele i’w cyflwyno.

Ni allai Dilys beidio â chofleidio pob myfyriwr fel y mynegodd ei diolch o’r galon iddynt drwy wybod bod dyfodol Touch Trust mewn dwylo da gan barhau i ehangu gyda phob un o’r arweinyddion sesiwn newydd hyn.