Greg Fears wearing Shirt signed by 1974 British Lions Rugby Union team at 2014 reunion

Greg Fears wearing Shirt signed by 1974 British Lions Rugby Union team at 2014 reunion 21/11/2014

Ym mis Mehefin 2014 cynhaliodd  Elusen  y Llwy Brenar gyfer Plant (Rhanbarth Ulster)  unig aduniad llawn tîm rygbi  “anorchfygol” taith y Llewod deithiodd allan I Dde Affrica yn 1974 yn Nulyn a Belfast.  40 mlynedd yn ôl , ym mis Mai 1974, ffurfiodd carfan o 34 o chwaraewyr rygbi o’r Iwerddon, yr Alban, Lloegr a Chymru garfan tîm rygbi Llewod Prydain ac Iwerddon i deithio i Dde Affrica. Pan ddychwelon ym mis Gorffennaf y flwyddyn honno, roeddynt wedi ennill 21 o’r 22 gêm, gan gael un gêm gyfartal, dychwelon fel yr “Anorchfygol Rai” a chânt bellach  eu cydnabod fel y  tîm rygbi gorau erioed  o hemisffer y Gogledd.

 


 

Pan glywodd Tom David o Bontypridd  a Chymru am Touch Trust , yn garedig iawn fe drefnodd i gael aelodau o’r garfan i lofnodi crys rygbi’r Llewod fel y gellid arwerthu’r crys i godi arian ar gyfer yr elusen. Yn arwyddocaol, gwisgwyd y crys gan Paul Fears pan roedd yn sefyll yn stadiwm ANZ yn Sydney ym mis Mehefin 2013 yn  gwylio'r Llewod yn trechu Awstralia o 41-16 i ennill y gyfres. Mae’r llun sy’n mynd gyda’r erthygl hon yn dangos Greg Fears, un o westeion rheolaidd Touch Trust, yn gwisgo’n falch y crys wrth sefyll wrth ochr Tom David.