Ngoenga School

Ngoenga School 11/11/2014

 

Mae blwyddyn wedi  mynd bellach ers i mi dreulio tair wythnos lwyddiannus yn dysgu rhaglen Touch Trust yn Ngoenga, ysgol ar gyfer plant Tibetaidd sydd ag anghenion arbennig.. Fe’i sefydlwyd gan y Dali Lama ddeg mlynedd yn ôl yn Deradun, Gogledd yr India.

 

 

Mae de gar hugain o  blant o bob oedran yno yn byw mewn tai preswyl gyda mamau a thadau cartref, ac ni ant andref ond yn ystod gwyliau hir y Pasg. Mae'r holl staff, rhieni cartref ac athrawon yn Dibetaidd ac mae’n amlwg bod hyn yn llafur cariad ac yn alwedigaeth i bob un sydd yno.


Gwahoddwyd Touch Trust gan y Pennaeth, wedi iddo weld ein gwefan,  ysgrifennodd atom gan fynegi y byddai’n  bleser  ein cael ni yno, gan fod ein hathroniaeth yn cysylltu â’i un nhw.


Bu’n brofiad arbennig i fod yno, roedd arian yn brin ac roedd offer arbenigol yn sylfaenol iawn, ond roedd y staff yn byrlymu o ymroddiad a chariad.  Bu’n brofiad nad anghofiaf byth. Yn yr amser a dreuliom yno gwnaethom waith ymchwil ar hapusrwydd, patrymau cwsg a datblygiad corfforol y plant.


Roedd pob un plentyn yn datgan eu bod yn hapusach, tra bod traean wedi gwella yn eu patrwm cwsg hydyn oed yn yr amser byr hynny. Yn ystod ein cyfnod yno cafodd pob un plenty o ;leiaf dair sesiwn Touch Trust a chafodd y staff ddau weithdy hyfforddi.


Fy nod yw mynd allan i hyfforddi’r athrawon hyn ac i’r ysgol ddod yn Aelodau sy’n Darparu (Provide Members). (Cyllid personol dalodd am y daith, felly nid oedd cost i Touch Trust, ond bu’n anrheg y diolchaf i’r Bydysawd amdani a gweddïaf y gellir cwblhau cysylltiadau pellach yn y dyfodol)