Gwobrau Gofal Cymru 2014 - The Craig Thomas Lifetime Achievement Award Dilys Price OBE

Gwobrau Gofal Cymru 2014 - The Craig Thomas Lifetime Achievement Award Dilys Price OBE 04/11/2014

Gwobr Craig Thomas

Derbyniodd Dilys Price OBE Wobr Cyflawniad Hyd Oes Craig Thomas yn noson Gwobrau Gofal Cymru 2014, am “gyfraniad arbennig i ofal cymdeithasol yng Nghymru”.

Mae’r  rhestr gwesteion yn llawn o bobl bwysig Cymru  ………… teimlaf mor llawn syndod bod fy ngwaith wedi ei gydnabod fel hyn gan weithwyr proffesiynol mor nodedig.

Fe fydd hyn  yn siŵr o fod o gymorth i Touch Trust yn y dyfodol agos ac mae’n teimlo fel fy anrhydedd eithaf.  Mae’r ffaith nad oedd rhaid i mi wneud dim byd a’u bod yn unig ond eisiau cydnabod fy ngwaith - yn deimlad gwych.

Mae hwn yn anrhydedd sy’n cyfateb i fy OBE blaenorol a chan  ei fod o Gymru yn nerthol iawn ar gyfer dyfodol Touch Trust! Presented by Lesley Griffiths AM, Minister for Communities and Tackling Poverty. Cynhelir gan  Fforwm Gofal Cymru, Gofal am Gymru.