Touch Trust ei phenblwydd yn 10eg oed yn CMC gyda diwrnod llawn digwyddiadau

Touch Trust ei phenblwydd yn 10eg oed yn CMC gyda diwrnod llawn digwyddiadau 20/10/2014

Ar ddydd Mawrth Hydref 14eg dathlodd Touch Trust ei phenblwydd yn 10eg oed yn CMC gyda diwrnod llawn digwyddiadau.  Cynhaliodd CMC, oedd hefyd yn dathlu ei phen-blwydd, y digwyddiadau ar ei llwyfan cyhoeddus y Lanfa a darparwyd croeso arbennig ar gyfer dros 130 o westeion. Un o’r uchafbwyntiau oedd lansiad swyddogol arddangosfa o ffotograffau gan Dave Daggers ffotograffydd rhyngwladol Touch Trust.  Fe fydd yr arddangosfa i’w gweld ar y Lanfa am ddeg diwrnod ac mae’n cynnwys arddull unigryw Dave Daggers o allu dal elfennau arbennig gweithdai a pherfformiadau Touch Trust. Cychwynnodd y dathliadau gydag araith gyffrous gan Mathew Milsom Rheolwr Gyfarwyddwr CMC, ddaeth a’i araith i ben gan gyflwyno i’r gynulleidfa ffilm arbennig gomisiynwyd gan CMC i ddathlu 100fed penblwydd Dylan Thomas gyda Sefydlydd a Chyfarwyddwraig  Touch Trust ,Dilys Price OBE, yn adrodd “Do Not Go Gentle Into That Good Night” gyda chefndir o ddelweddau ohoni yn nenblymio. Mae Dilys yn dal Record Byd Guinness am y Wraig Hynaf i Nen blymio ar ei phen ei hunan. Roedd hefyd yn fodd i ddathlu ei llwyddiannau personol hi yn ystod ei bywyd gan gynnwys derbyn gwobr Cyflawnwraig Hyd Oes gan Wobrau Amrywiaeth Cenedlaethol.

Cafodd y gynulleidfa eu tretio wedyn i berfformiad gwych a arweiniwyd gan y bariton carismataidd Mark Llywelyn Evans a’i fand.  Traddododd Dilys Price wedyn ei haraith yn amlinellu agweddau gwahanol o waith Touch Trust a pha mor hanfodol  bwysig yw partneriaeth Touch Trust gyda CMC.

Yn ei dilyn hi roedd Julie Morgan , Aelod o’r Cynulliad a Noddwr Touch Trust ac yna Dave Daggers. I orffen y rhan swyddogol siaradodd Huw Thomas, Cadeirydd Elusen Y Llwy Bren gan wahodd un o sêr  rygbi Cymru Tom Shanklin i ddadorchuddio plac a agorodd yn swyddogol brosiect maen nhw wedi ei ariannu ar gyfer Touch Trust.

Aeth y diwrnod dathlu rhagddo wedyn gyda mwy o berfformiadau gan gychwyn gyda gweithdy dawns gynhwysol yn ymglymu’r gynulleidfa i gyd , yn ifanc a hen ac o bob gallu. Amlinellodd y gweithdy,  a fwynhawyd yn fawr gan bawb, elfennau hanfodol Rhaglen Symud Creadigol Touch Trust sy’n cynnwys dawns, cyffwrdd, cerddoriaeth a chanmol, yn gorffen gyda gweithgaredd grŵp ble aeth pawb ati ar y Lanfa i greu ffurf unigryw , oedd yn cynrychioli cydgysylltiad pawb a’i gilydd. Cynhwysodd perfformiadau pellach : staff Touch Trust yn arddangos darn byrfyfyr;  perfformiad arbennig o’r gân “ Crazy Little Thing Called Love” gan Greg Fears, un o westeion rheolaidd Touch Trust (cynorthwyodd ei chwaer 16 mlwydd oed i gasglu swm mawr o arian drwy nenblymio gyda Dilys yn eu digwyddiad “ Yr Ieuengaf a’r Hynaf i Nenblymio”); ac yna cafwyd dawns unigol wefreiddiol gan gyfaill Touch Trust Leila Bebb. Yna ymddangosodd cerddorion crwydrol a chodwyr arian proffesiynol, BoyceZone  gyda chyfres wych o ganeuon Max Boyce . Yn hwyrach yn y noson cadwodd Emily Wright, cyn Arweinydd Sesiynau Touch Trust, a’r band The Royals  bawb i fynd gyda chaneuon jazz o’r 40 degau i gloi’r noson..

Derbyniodd Touch Trust adborth cadarnhaol iawn gan bawb yn y gynulleidfa gan ymhyfrydu yn y ganmoliaeth a pharhau i ddisgleirio gwna’r arddangosfa.

Hoffai Touch Trust ddiolch i Gyngor Celfyddydau Cymru,  Canolfan Mileniwm Cymru a’i staff, a chefnogaeth anhygoel ei chyfeillion. Os gwelwch yn dda dewch i weld yr arddangosfa cyn iddi symud i’r gymuned a dewch i gael paned gyda ni.