National Diversity Awards 2014 29/09/2014

National Diversity Awards  

 Dilys Price OBE

Yn gyntaf , diolch o galon i bawb roddodd o’u hamser i fwrw pleidlais  ar gyfer y wobr hon. Yn amlwg cafodd eich ymdrechion cyfunol effaith fawr trwy sicrhau gwobr mor arbennig, gan roi cydnabyddiaeth genedlaethol i Dilys a Touch Trust am y gwaith holl bwysig a wneir gan yr elusen. Roedd yn noson, oedd yn llawn o sêr, a chyda cymaint o wynebau enwog. Yn fwy pwysig sylweddoli cymaint o bobl sy’n gweithredu er mwyn gwneud y byd yn lle gwell.

Aeth Dilys ar y llwyfan gan draddodi araith hynod ac fe ffrwydrodd Clwb Hurlingham gyda bonllefau o gymeradwyaeth gyda phawb ar eu traed. 


Guinness World RecordMae Dilys nawr o fewn argraffiad 2015 o Lyfr Recordiau Guinness.

Yr hynaf a’r ieuengaf i nen blymio

Rydym nawr wedi cyrraedd  hyd at £5000 – Hanner Ffordd Yno!!

Mae Megan a finnau yn llawr gorfoledd ein bod wedi cwblhau'r hyn roeddem am ei gyflawni. Roedd y tywydd yn ardderchog gyda golygfeydd clir dros benrhyn Gwyr ac roedd pob aelod o dîm  Nen blymio Abertawe mor hynod o gefnogol.  Roedd Megan yn ffantastig - heb unrhyw amheuaeth o’r hyn roedd mor benderfynol o’i gyflawni er mwyn Touch Trust.

 Newyddion gwych i ddathlu llwyddiant Pen-blwydd Dathlu 10 oed CMC, maent wedi rhyddhau'r cyntaf o ddeg ffilm : “Daredevil Dilys, Do Not Go Gentle”

Gallwch weld y ffilm fer o “Daredevil Dilys” grëwyd gan CMC yma: Video: 

 https://www.youtube.com/watch?v=cTknDRZZCmo&feature=youtu.be