Newyddion

Page 2 of 15: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - … - 13 - 14 - 15

Jacqui Beddoes yn codi arian 10/03/2015

Gorffennaf 04  2015     Rydw i yn codi arian ar gyfer Touch Trust, elusen gofrestredig sydd wedi ei lleoli yng Nghaerdydd , yn y ganolfan eiconig sef Canolfan Mileniwm Cymru ......

Read more

In Memory of James Elliot 27/02/2015

James Oliver Elliot, one of Touch Trust memorable guests, sadly passed away. To help Touch Trust maintain their sessions parents of James have opened a JustGiving Donation Campaign. For further information on funeral service and celebration of James’ life, please read on... 

Read more

Wesley Methodist Church Donation 17/02/2015

The Wesley Methodist Church Christmas Day collection raised £156 for Touch Trust. http://wesleycardiff.org.uk/

Read more

Paul Fears Photographer / Rugby Hospitality with Rugby Legends prior to the Wales vs England International 11/02/2015

Paul Fears Photograffydd / Lletygarwch Rygbi gyda Chwaraewyr Rygbi Chwedlonol cyn gêm ryngwladol Cymru a Lloegr.     Roedd Paul yn gweithio gyda Paul Fielding o gwmni Legends Hospitality yn y digwyddiad cyn y gêm yng Ngwesty’r Parc Thistle, Caerdydd. Roedd digwyddiad Legends Hospitality ar gyfer tua 90 o bobl gydag ymddangosiad fel gwesteion gwadd gan un o’r cefnwyr gorau erioed i chwarae’r gêm, JPR Williams a hefyd un o’r cefnwyr ysgafn droed o dîm hynod  y saithdegau sef Steve Fenwick. Cynhaliodd Paul Fielding wedyn raffl i godi arian ar gyfer dwy elusen leol. Rhannwyd y swm o £600 a godwyd rhwng Touch Trust a Kyle’s Goal. I weld mwy ewch i: http://www.paulfearsphoto.co.uk/index.php?cat=blog&post=rugby-hospitality-with-rugby-legends#sthash.0NWvOLjo.dpuf

Read more

Roath Ladies Circle Donation 11/02/2015

Newyddion y Wefan Hoffwn ddiolch o galon i Gylch Merched y Rhath sydd wedi rhoddi £1,900 i’n helusen. Mynychodd Dilys Price, ein Cyfarwyddwraig a Sefydlydd, eu cyfarfod yr wythnos hon gan dderbyn y rhodd arbennig ar ran Touch Trust. Gwerthfawrogir yr arian hwn yn  fawr iawn ac aiff yn rhan o gronfa’r bwrsari sydd yn rhoi cymhorthdal ar gyfer sesiynau i’r rhai nad ydynt yn gallu eu hariannu yn annibynnol.. 

Read more

AGM 2015 06/01/2015

  Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol       Ionawr 23ain 2015       5.30 - 6.30yh       Gwesty a Chlwb Hamdden Y Pentref (Village Hotel)   29 Ffordd Pendwyallt   Coryton   Caerdydd   CF14 7EF

Read more

Rogers Jones Co Auctioneers and Valuers 16/12/2014

Dewiswyd Touch Trust fel ein helusen ar gyfer chwarter olaf 2014 ac rwyn falch iawn i’ch hysbysu y codwyd £200 trwy roddion ac ychwanegwyd £100 arall at hyn gan gwmni Arwethwyr a Phriswyr Roger Jones

Read more

Hanner Marathon Caerdydd 04/10/2015 02/12/2014

  Ready to Race once more?

Read more

Achlysur Hapus 27/11/2014

Achlysur Hapus  Ar Ddydd Iau , Tachwedd 13ddeg, cynhaliasom ein Degfed Noson Gyflwyno Tystysgrif Arweinwyr Sesiynau  Touch Trust.

Read more

Greg Fears wearing Shirt signed by 1974 British Lions Rugby Union team at 2014 reunion 21/11/2014

Gyda chymorth y chwedlonol Tommy David cyn chwarawr rygbi Pontypridd, Llanelli, Cymru a’r Llewod , mae Paul Fears wedi cael gafael ar grys rygbi Llewod 2013 sydd wedi cael ei fframio ac sydd wedi ei lofnodi gan bob aelod o dîm anorchfygol Llewod 1974 ac yn awr sydd yn cael ei arwerthu ar ran Touch Trust    http://www.ebay.co.uk/itm/121492900045?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649

Read more
Page 2 of 15: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - … - 13 - 14 - 15