Newyddion Diweddaraf:

Coleg Meirion-Dwyfor yn Nolgellau ydy'r Coleg Addysg Bellach gyntaf i arwain y ffordd trwy gynnwys 'The Touch Trust' yn eu rhaglen Sgiliau Byw'n Annibynnol. Mae'r rhaglen wedi cael ei chynllunio i gynorthwyo pobl ifanc sydd angen cefnogaeth i fagu hyder a datblygu sgiliau hanfodol, er mwyn iddynt fod yn barod i fynd i feysydd galwedigaethol a gwaith.

Cynigir amrywiaeth eang o gyrsiau academaidd a galwedigaethol i fyfyrwyr ar ôl cwblhau eu TGAU yn yr ysgol, ac mae campws Dolgellau hefyd yn cynnwys cyfleusterau dysgu modern Chweched Meirionnydd. Mae sgiliau sylfaenol, sesiynau galwedigaethol a phrofiad gwaith yn elfennau allweddol o bob cwrs yng Ngholeg Meirion-Dwyfor ac yn cynnig fframwaith i lywio dysgwyr i'r cyfeiriad cywir yn y dyfodol.

Rydym yn falch iawn ac wrth ein boddau gyda'r bartneriaeth hon. Mae Eleri Davies, Cydlynydd a Thiwtor y cwrs Sgiliau Byw'n Annibynnol a'i chydweithwyr Morfudd Richards, Jo Jones a Cerys Thomas newydd orffen eu hyfforddiant dwys:

  • Maen nhw wedi trawsnewid ystafell ddosbarth yn ystafell sesiwn hyfryd gyda ffabrig lliwgar, goleuadau tylwyth teg a'u hegni heintus. Yn ystod yr wythnos gyntaf denwyd myfyrwyr eraill yno i weld beth oedd yr 'ystafell ddosbarth newydd'!

  • Dyma'r Coleg Addysg Bellach gyntaf i weithredu’r rhaglen, ac maen nhw'n disgwyl y bydd pawb yn elwa’n fawr ohoni.

  • Nhw hefyd ydy'r rhai cyntaf i arwain sesiynau trwy gyfrwng iaith y nefoedd!

Da iawn chi ferched, roeddech chi'n wych!