Rhoddi

Mae Touch Trust yn dibynnu ar yr holl roddion hael a wneir gan unigolion a sefydliadau. Bob blwyddyn mae Touch Trust yn darparu bwrsarïau i'r bobl hynny na fydden nhw'n gallu cyrchu ein sesiynau fel arall oherwydd caledi ariannol. Heb gefnogaeth ryfeddol yr holl bobl sy'n rhoddi'n hael, fydden ni ddim yn gallu cyrraedd cymaint o bobl ag a wnawn. Rhoddir yr holl roddion yn ein cronfa bwrsarïau. Os hoffech roddi, gallwch chi ei wneud yn un o'r ffyrdd dilynol.

Just Giving LogoY ffordd hawsaf yw i roddi trwy ein tudalen Ond Yn Rhoi. I wneud rhodd ar-lein os gwelwch yn dda cliciwch y Logo Ond Yn Rhoi ar y dde. Hefyd gallwn ni hawlio Cymorth Rhodd o 20% os ydych chi'n drethdalwr yn y DU.