Clwb ar ôl yr ysgol Smyod


Rydym yn cynnig ystod o weithgareddau Ymsymud Therapi Cyffwrdd a gweithgareddau HWYL i ddifyrru eich plant, gan roi’r tawelwch meddwl i chi o wybod eu bod mewn dwylo da.

 

Mae ein clwb ar gyfer y rhai gydag Anghenion Arbennig ac anableddau eraill; fodd bynnag mae croeso i siblingiaid i ymuno yn yr hwyl.


Dydd Mawrth @ 4.45yp


Dim ond £5 y plentyn yr awr.

Cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda, os oes gennych ddiddordeb.!


02920 635660

info@touchtrust.co.uk